WHERE IS NEGEV? CAPITAL BEERSHEBA!!

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO BEERSHEBA/BEERSHEVA, ISRAEL / CAPITAL OF NEGEV:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°15’10.51″N, 34° 47’29.03″E

image

NEGEV_DISTRICT NEGEV_DISTRICT2

 

NEGEV CAPITAL BEERSHEBA

image
image

berseeva

FROM GOOGLE EARTH

NEGEV CAPITAL IS BEERSHEBA
BELOW SOME PLACES WITH the WORDS “NEGEV”negev_capital_beersheba negev_capital_beersheba2

beersheba

wilderness_beersheba

 

 

 

image

 

image

 

 

Advertisements

WHERE IS CANAAN?

WHERE IS CANAAN?
http://en.wikipedia.org/wiki/Canaan

CANAAN

CANAAN

GENESIS 17:8

ח וְנָתַתִּי לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ אֵת אֶרֶץ מְגֻרֶיךָ, אֵת כָּל-אֶרֶץ כְּנַעַן, לַאֲחֻזַּת, עוֹלָם; וְהָיִיתִי לָהֶם, לֵאלֹהִים. 8 And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land of thy sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their God.’

image

WHERE IS BIBLICAL SHECHEM?

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO SHECHEM SEE ALSO THE COORDINATES IN THAT LINK:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)

http://en.wikipedia.org/wiki/Shechem

EARTH COORDINATES: 32°12’11″N, 35°18’40″E OR 32.203056, 35.311111

 JOURNEY OF ABRAHAM FROM UR, HARAN, CANAAN, SHECHEM, BETHEL ETC..

BETHEL_SIQUEM

HARAN_SECHEM

HARAN and SHECHEM

gerar_hebron_beerseva

GERAR,HEBRON, BEERSEVA!!

BETHEL_SIQUEM

SHECHEM

imageimage

image

SHECHEM!!!

EARTHCOORDINATES!!

32° 12′ 11″ N, 35° 18′ 40″ E
32.203056, 35.311111

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE/THEY  DIED

UR (GEN. 11:31) —> HARAN(GEN. 11:31) —> CANAAN(GEN. 12:5) —> SHEKEM (GEN.12:6) —> BETHEL (KANLURAN NG AI) (GEN.12:8)—> EGIPTO (GEN. 12:10) —> NEGEV (GEN. 13:1) —> BETHEL (GEN. 13:3) –> SHEKEM (GEN. 13:4) —> HEBRON (GEN. 13:18) —> NEGEV/GERAR PAGITAN NG CADES AT SHUR (GEN 20:1)

WHERE IS HARAN / HARRAN?

WHERE IS CANAAN GEN 17:8?

WHERE IS BETHEL?

WHERE IS NEGEV?

WHERE IS HEBRON?

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS VALLEY OF BACA?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

WHERE IS BIBLICAL HARAN OR HARRAN IN ABRAHAM’S JOURNEY

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO HARRAN:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 36°52’00.87″N, 39° 01’22.29″E

haran1

IMG_0649

haran5

haran4
mesopotamia

 

gerar_hebron_beerseva

SI FROM UR TO HARAN
HARAN_SECHEM BETHEL_SIQUEM

 

ABRAHAM’S JOURNEY

UR (GEN. 11:31) —> HARAN(GEN. 11:31) —> CANAAN(GEN. 12:5) —> SHEKEM (GEN.12:6) —> BETHEL (KANLURAN NG AI) (GEN.12:8)—> EGIPTO (GEN. 12:10) —> NEGEV (GEN. 13:1) —> BETHEL (GEN. 13:3) –> SHEKEM (GEN. 13:4) —> HEBRON (GEN. 13:18) —> NEGEV/GERAR PAGITAN NG CADES AT SHUR (GEN 20:1)

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS VALLEY OF BACA?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

GOD CAN CHANGE HIS MIND AND DECISION THAT IS THE REASON THERE IS FORGIVENESS

CHANGE MIND of GOD

LAHI NA LANG SANA NI MOISES PARARAMIHIN NG SUMAMBA SILA SA GUYANG GINTO!!

EXODUS 32:9

Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. 10 Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at

ang [[[[[[[[iyong lahi’y gagawin kong isang malaking bansa.”]]]]]]

NANGATWIRAN SI MOISES AT SIYA AY PINAKINGGAN.
ETO PA ISANG PAGBABAGO NG DESISYON NG DIYOS 2 KINGS 20:1

1 Nang panahong iyon, nagkasakit nang malubha si Haring Ezequias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amoz at sinabi sa kanya, “[[[Ipinapasabi ni Yahweh]]]] na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. [[[[[Hindi ka na gagaling sa sakit mong iyan.”]]]]

RESULTA NG 2 KINGS 20

4 Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, 5 “Bumalik ka. Sabihin mo kay Ezequias, ang hari ng aking bayan, ‘Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya, pagagalingin kita. Sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa Templo. 6 Mabubuhay ka pa ng labinlimang taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lunsod na ito sa kamay ng hari ng Asiria. Ipagtatanggol ko ang lunsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod.'”

WHERE IS BIBLICAL BETHEL OR BEIT EL?

USER YOUR GOOGLE EARTH FLY TO BETHEL/BEIT EL:
(TYPE THIS IN SEARCH INPUTBOX)
EARTH COORDINATES: 31°56’29.90″N, 35° 13’21.83″E

FROM UR(IRAQ), SEE  HARAN, CANAAN, SHECHEM WAS MENTIONED IN GENESIS CHAPTER 12

FROM UR, HARAN, TO CANAAN, SIQUEM AND BETH-EL.

SEE: ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED AND HIS TOMB IN HEBRON

BETHEL_SIQUEM

UR/IRAQ TO HARAN

HARAN_SECHEM

WHERE IS HARAN OR HARRAN?

gerar_hebron_beerseva

IN HAGAR AND ISHMAEL WELL STORY

ABRAHAM DIED IN MACPELAH/HEBRON

HARAN TO CANAAN

haran3

click wikipedia article according to above picture…

haran5

mesopotamia

THE CANAAN PROMISE LAND GENESIS 17:8 HAM IS THE FATHER OF CANAAN SON OF NOAH
CANAAN

SIQUEM OR SHECHEM

SHECHEM

BEIT EL10SOURCE: http://en.wikipedia.org/wiki/Bethel

LET US CHECK ON MY BIBLE MAPS

BEIT EL3

LET US ZOOM THE CIRCLE!

BEIT EL7
LET US CHECK THE GILGAL AND JERICO IN GOOGLE EARTH “SEARCH FOR GILGAL OR JERICO”

BEIT EL2

SO SOMEWHERE ON THE LEFT SIDE IS BETHEL!!!!!!!! OR BEIT EL!!!!

zoom_out_bethel1 zoom_out_bethel2

ZOOM THE AREA SEARCH FOR BEIT EL AND BEITIN!!!

BEIT EL5

BETWEEN BENJAMIN AND EFRAIM?

BEIT EL6

THE END!!!

IS THAT A TOURIST SPOT IN OUR PRESENT TIME?

CHECK THIS SITE!!

http://bet-el.muni.il/tour_english.asp

BEIT EL_TOURIST

THE END!

WHERE IS HARAN?

WHERE IS PARAN OR PHARAN?

WHERE IS VALLEY OF BACA?

WHERE IS MOUNT SINAI?

WHERE IS “MOUNTAINS OF ARMENIA” (MT. ARARAT) IN TIME OF NOAH?

ABRAHAM’S JOURNEY UNTIL HE DIED

WELL OF HAGAR AND ISHMAEL IN TORAH LOCATION

HOW MANY YEARS Ahaziah/Ochiazias REIGN O ILANG TAONG NAGHARI SI OCHIAZIAS CONTRADICTION CLOSED!

joram1joram2

MY REPLY!

Arman G. De Castro Jomar Mokamad Arman e2 ang kontradksyon hanap mo ipalwanag mo! II MGA HARI 8:26 may dalawamput dalawang taon c Ochozias nang siyay magpasimula, at siyay naghring isang taon sa jerusalem, at sa ibang talata gani2 ang sinabi, II MGA CRONICA 22:2 may apat naput dalawang taon si Ochiazias ng mapagsimulang maghari, at siyay nagharing isang taon sa jerusalem. DALAWAMPUT DALAWANG TAON, APATNAPUT DALAWANG TAON.. paliwnag mo nga bkit ganyan ARMAN…

ARMAN’S REPLY: (kailangan dito ng talino at pang-unawa basahin ng dahan dahan)

2 KINGS 8:16

16 Nang si JORAM na anak ni Ahab ay limang taon nang naghahari sa [[[[[Israel]]]]], si JORAM na anak ni haring Jehoshafat ay nagsimula namang maghari sa [[[ Juda. ]]

PANSININ NINYO SA ITAAS NG MAHATI ANG KAHARIAN SA ISRAEL AT JUDA…PANAY NA MAY-HARI ANG JUDA AT ISRAEL PALAGING SABAY YAN KUNG AWARE KAYO SA MGA AKLAT NG HARI.

SI JORAM NA ANAK NI AHAB AY HARI NG ISRAEL
SI JORAM NA ANAK NI JOSAFAT AY HARI NG JUDA.

NGAYON BASAHIN NATIN ANG 2 KINGS 8:26 (SINONG HARI ANG TINUKOY DOON HARI BA NG JUDA O HARI NG ISRAEL?)

2 KINGS 8: 25 Si Ahazias na anak ni Haring JORAM ay naging hari ng Juda noong [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ikalabindalawang taon ng paghahari sa Israel ni Joram na anak ni Ahab.]]]]]]]]]]]]]]]] (NAPAKALIWANAG DITO NA HINDI ANG TATAY NIYANG SI JORAM YAN YAAN YUONG ANAK NI AHAB…ANG TATAY NIYA ANAK NI JOSAFAT…GET NA NINYO?

MALIWANAG HA..ANG PINAGKUMPARAHAN HINDI TATAY NIYA NA HARI NG JUDAH KUNG HINDI YUONG HARI NG ISRAEL NA JORAM NA ANAK NI AHAB.

DOON SA KABILA NAMAN SA 2 CHRONICA 22:2

PATAY NAMAN NA TATAY NIYA.

1 Pagkamatay ni JORAM, ang bunsong anak nitong si Ahazias ang iniluklok ng mga taga-Jerusalem upang maging hari. Ang ibang mga kapatid niya ay napatay ng pangkat na sumalakay sa Juda kasama ng mga Arabo, kaya siya ang ginawang hari ng Juda. 2 Apatnapu’t dalawang taon na si Ahazias nang magsimulang maghari at isang taon siyang namahala sa Juda. Sa Jerusalem siya nanirahan. Ang ina niya’y si Atalia na apo ni Omri.

CONTRADICTION CLOSED