ANG PAGGAMIT NG PANGINOON O DIYOS AY IISA LANG ANG KAHULUGAN DEPENDE LANG YAN SA PINATUTUNGKULAN.

paggamitnglord

Depende sa gamit ang PANGINOON.


ALIPIN NI ABRAHAM SABI SA KANYA PANGINOON.

Genesis 24:34-35

34 Ganito ang salaysay niya: “Ako po’y alipin ni Abraham. 35 [[[[[[Pinagpala ni Yahweh ang aking panginoon]]]]]]. Pinarami ang kanyang mga kawan ng tupa, kambing …

 


SI MELQUISEDEC SINABI PAGPALAIN KA NG PANGINOON(DIYOS NA YAN)

Hebreo 7:1

Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melquisedec at sinabi sa kanya, “Pagpalain ka ng Panginoon.”

 

SI ABRAHAM TINAWAG NA PANGINOON ANG DIYOS.

GENESIS 20:4 Noon ay hindi pa nasisipingan ni Abimelec si Sara, kaya’t sinabi niya, [[[“Panginoon, papatayin ba ninyo

ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan?

 

SI YHWH DIYOS NA AT PANGINOON PA

PSALM 105:7 Ang Diyos na si Yahweh ang Panginoon,

 

ANG MGA HARI PANGINOON DIN TAWAG

1 KING 18:8, 10  “Ako nga,” sagot naman nito. “Pumunta ka sa iyong panginoong si Ahab at sabihin mong narito ako.”

10 Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, a hinahanap kayo ni [[[[[Haring Ahab]]] sa bawat bansa sa daigdig. At kapag may nagsabing wala kayo roon, ayaw niyang maniwala hangga’t hindi sila nanunumpa na kayo’y talagang hindi nila nakita.

SI DAVID TINAWAG DING PANGINOON YAN NG KANYANG MGA KAWAL AT MGA PROPETA DAHIL SIYA AY ISANG HARI.

 

HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS O ANG MESSIAH BASA.

KAYA KAPAG SINABING PANGINOONG DIYOS….PANGINOON NA DIYOS PA.

 

DEPENDE SA PAGGAMIT AT PINATUTUNGKULAN MGA MINAMAHAL KO SA PANGINOONG YESHUA/JESUS. AMEN!!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: