ANG PAG-AALINGLANGAN NI TOMAS!!!! NOONG ISANG LINGGO PA YON!!!

tomas

JOHN 20:24-29

Ang Pag-aalinlangan ni Tomas

24 Ngunit si Tomas, na tinatawag na Kambal at kabilang sa Labindalawa, ay wala roon nang dumating si Jesus. 25 Kaya’t sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, Nakita namin ang Panginoon!

Sumagot si Tomas, Hindi ako maniniwala hangga’t hindi ko nakikita at nahahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hangga’t hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran.

26 Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, Sumainyo ang kapayapaan! 27 At sinabi niya kay Tomas, Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka.

28 Sumagot si Tomas,[[[[ Panginoon ko at Diyos ko!]]]]]

[[[[ Panginoon ko at Diyos ko!]]]]]
[[[[ Panginoon ko at Diyos ko!]]]]]
[[[[ Panginoon ko at Diyos ko!]]]]]
[[[[ Panginoon ko at Diyos ko!]]]]]

29 Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.

@Arman G. de Castro AYON KALINAW DIYOS NI TOMAS!! hindi naman CHARING!! SI TOMAS KASI FORETOLD NA YAN…DI NYO BA NABASA NA MAKALIPAS ANG ISANG LINGGO?

JOHN 20:26 [[[[[[[[[Makalipas ang isang linggo,]]]]]]]]]]]

@Arman G. de Castro NOON PANG ISANG LINGGO SINABI YAN NI TOMAS KAYA SIYA NAGULAT DAHIL WALA NAMAN SI JESUS NOON BAKIT ALAM NA IPINAPAPASOK ANG KANYANG KAMAY GET NYO BA?
about a minute ago · Like

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: