TUMANGGI SI JESUS NA “MAGSAKDAL” AT “MANALANGIN” PARA SA ATIN SA AMA!!! BAKIT?

TUMANGGI SI KRISTO NA MAMAGITAN AT MAGSASAKDAL…

JOHN 5:45 Huwag ninyong isipin na (((((ako)))) ang magsasakdal laban sa inyo sa (((harapan ng Ama)). ((Si Moises)), na inaasahan ninyo, ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo.

KANINO HAHARAP SI MOISES? READ THE TRANSFIGURATION OF JESUS IN MATEO 17.

SAAN KAYO NAKAKITA NG “TAO” NA TUMANGGING MAGDADASAL SA AMA EH SA JUDGEMENT DAY PA?

JOHN 16:26 Sa ARAW NA IYON ay HIHINGI KAYO SA KANYA (BIGLANG KABIG AT BAWI DITO IBINALIK SA SARILI NIYA!!) SA AKING PANGALAN, at hindi ko sinasabing DADALANGIN AKO SA AMA PARA SA INYO.

READ THE TRANSFIGURATION OF JESUS IN MATTHEW 17…SEE THE 2 WITNESSES MOISES AND ELIJAH…NA PINAG-UUSAPAN ANG PAGKAMATAY NI JESUS EH SI JESUS NA KAUSAP NILA…

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: