GINUSTO BA NI JESUS NA MAIPAKO SIYA SA KRUS? OO NAMAN !!

ETO TATLONG BESES KINUKWENTO NA NI JESUS KAMATAYAN NIYA.

1ST PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN (MATEO 16:21-28)

2ND PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN (MATEO 17:22-23)

3RD PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN (MATEO 20:17-19)

KAYA ALAM NA NIYA BAGO PA MAGANAP GET MO BA?

KUNG MAGPAPALIGTAS SIYA GINAWA NA SANA NIYA…..

BASA.…..SISIW ANG 12 BATALYONG ANGHEL…NA TUTULONG SA KANYA.

MATEO 26:53-54 Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama ay papadalhan agad niya ako ng labindalawang batalyon ng mga anghel?

54 Ngunit ((((((((paanong matutupad ang mga Kasulatan))))))) na nagsasabing ito’y (((((((dapat mangyari?”)))

DAPAT MATUPAD ANG NASUSULAT NA MGA HULA SA KANYA…

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: