ANG PAGKAKATAGPONG HUBAD KAY NOAH AY KATUPARAN NG PROPHECY. ALAM BA NINYO YON?

ANG KATUPARAN NG HULA SA PAGIGING HUBAD-NA-HUBAD NI NOE.

GENESIS 9:18-28

[Sumpa ni Noe si Canaan]

18 Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Jafet at Ham na ama ni Canaan. 19 Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig.

20 Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. 21 Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. 22 Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham ang ama ni Canaan at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. 23 Kaya’t kumuha sina Shem at Jafet ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad nang patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. 24 Nang mawala na ang kalasingan ni Noe, at malaman ang ginawa ng bunsong anak,

25 sinabi niya:[[[[ETO MGA KAPATID ANG NATUPAD NA PROPHECY]]

“O ikaw, Canaan, ngayo’y susumpain,
sa mga kapatid mo ika’y paaalipin.” [[ETO MGA NATUPAD YAN NGAYON]]

26 Sinabi rin niya,
“Purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem,
itong si Canaa’y maglilingkod kay Shem.

27 Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Jafet. a
Sa lahi ni Shem, sila’y mapipisan,
at paglilingkuran si Jafet nitong si Canaan.”

28 Si Noe ay nabuhay pa nang 350 taon pagkatapos ng baha, 29 kaya’t umabot siya sa gulang na 950 taon bago namatay.

KAYA HUWAG NINYONG NILALAIT ANG MGA KASAYSAYAN NG HUBAD SI NOAH DAHIL MAY MAGAGANAP DOON NA MAGBABAGO NG KASAYSAYAN NG MUNDO AT IYON AY NATUPAD.

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: