ANG KAHINDIK-HINDIK NA ARAW NI YAHWEH!

KANINONG KAHINDIK-HINDIK NA ARAW ITO?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN.

ANG 2 HULING TALATA NG LUMANG TIPAN.

MALAKIAS 4:5-6 “Ngunit bago dumating ang [[[ kakila-kilabot na araw ni Yahweh]]]]]]]], [[[[[[[isusugo ko sa inyo si Propeta Elias.]]]]

24 [[[[Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak. ]]]]]] Kung hindi’y mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan.”

ANG KATUPARAN TINGNAN ANG LAYUNIN [[[[Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak. ]]]]]]:

ANG PAG-SILANG NI ELIAS/JUAN BAUTISTA.

LUCAS 1:17 Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang [[[[[[[pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak]]]]], at panumbalikin sa daang matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon.

SI JESUS NA NAGSABING DUMATING NA SI ELIAS=JUAN BAUTISTA.

MATEO 17:12-13
“Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

SI YAHWEH=JESUS NA KAHINDIK-HINDIK NA BINUGBOG AT IPINAKO NG MGA JUDIO
AMEN!

Advertisements

2 responses to this post.

 1. sa mateo 17:13 ay inakala nga ng mga alagad na si elias ay si juan bautista. ngunit ayon narin sa pakasabi ni juan bautista na hindi siya.. ang kanyang pag parito ay taglay ang espirito at kapangyarihan ni elias.. may binanggit ang mga tao ng si kristo ay si elias ang ama na kanyang tinawag ng siya na nasa itaas sa krus.. ang gumawa ng lahat ng mga bagay ay ang Dios at si Elias ang mag sasauli ng lahat ng mga bagay… ang dios ang syang mag aayos ng sanglibutan… rizal life works and writing(book) KRISUStomo Ebara and Elias represented Rizal himself…at silang dalawa ay papagsunduin sa krus at giniba ang pader na namamagitan upang ang tao ay walang madahilan..

  Reply

  • DUMATING NA SI ELIAS SA BIBIG NA NI JESUS LUMABAS:

   MATEO 17:10-13 Tinanong siya ng mga alagad, “Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng Kautusan na dapat munang dumating si Elias?” 11 Sumagot siya, “Paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. 12 At sinasabi ko sa inyo, (((((((((pumarito na si Elias ngunit hindi siya kinilala ng mga tao))))))), at ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya’t tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang Anak ng Tao.” 13 (((((((((Naunawaan ng mga alagad na si Juan na Tagapagbautismo ang tinutukoy niya)))))))))))).

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: