THE SISTER OF AARON!!! SURAH 19:28

IF “DAUGHTER OF AARON!!!!!” MEANS PRIEST.
IT ONLY SHOWS THAT THE RACE OF JESUS CAME FROM LEVI NOT FROM JUDA..

ANG HULA (DEVINE PROPHECY) NI JACOB KAY JUDA

HERE’S THE PROPHECY OF JACOB GENESIS 49:8-10

8 “Ikaw naman, Juda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal,
hawak mo sa leeg ang iyong kaaway,
lahat mong kapatid sa iyo’y gagalang.
9 Mabangis na leon ang iyong larawan,
muling nagkukubli matapos pumatay;
ang tulad ni Juda’y leong nahihimlay,
walang mangangahas lumapit sinuman.
10 HAWAK NIYA’Y SETRONG TUON SA PAANAN,
SAGISAG NG LAKAT AT KAPANGYARIHAN; ITO’Y
TATAGLAYIN HANGGANG SA DUMATAL
ANG TUNAY NA HARING DITO MAGTATANGAN.

IF JESUS IN ISLAM IS IN THE CLAN OF LEVI (AARON)……. THEREFORE THEIR JESUS IS NOT THE SON OF DAVID BECAUSE DAVID CLAN IS FROM JUDAH.

SURAH 19:28. “O sister of Aaron!
Thy father was not
A man of evil, nor thy
Mother a woman unchaste!”

ANG KASAYSAYAN NI MARIA SA QURAN…..PAKILINAW NGA PO NALILITO LANG AKO. SURAH 3:35-41

TANONG#1: KAANO-ANO NI MARIAH SI ZACARIAH?

TANONG#2: TAMA BANG TAWAGING SISTER NI MARIA SI AARON?

**********************************************

SAGOT NI: @Arnaldo Ismail Mujar

YES ARMAN I AM BACK..ME CLIENT LANG SA SHOWROOM…[[[[ SI MARY AT ZAKARIYAH AY MAGPINSAN]]]]]]]]…SI MARY BOTH MOTHER[HANA] AND IMRAN[FATHER]AY GALING SA MGA PROPETA…LAHI NI DAVID

SAGOT NI: @Ismail V-Doctor

sinabi na nga ka arman, si zacariah at maria ay magpinsan, at si zacariah ang propeta sa panahon nila na naatasang mag aruga at magalaga kay maria, hindi pa ba malinaw yan???

***********************************************

NARITO: ANG MGA PALIWANAG!!!!!!!!!!!!!!

SINO BA ANG NAGING ANAK NI MARIA NA HININGI NI ZAKARRIAH HABANG INAALAGAAN NIYA SI MARIA? SI YAHYA (JUAN BAUTISTA BA O SI JESUS) ANG IPINANGANAK?

[TATAY NI MARIA SI IMRAN]

35. Behold! a woman of ’Imrān
Said: “O my Lord! I do
Dedicate unto Thee
What is in my womb
For Thy special service:
So accept this of me:
For Thou hearest
And knowest all things.”

[ NG MANGANAK ANG NANAY SI HANNAN BABAE SI MARIA ]

36. Falamma wadaAAat-ha qalat rabbi innee wadaAAtuha ontha waAllahu aAAlamu bima wadaAAat walaysa alththakaru kaalontha wa-innee sammaytuha maryama wa-innee oAAeethuha bika wathurriyyataha mina alshshaytani alrrajeemi

36. When she was delivered,
She said: “O my Lord!
Behold! I am delivered
Of a female child!”—
And God knew best
What she brought forth—
“And nowise is the male
Like the female.
I have named her Mary, – PINANGALANANG MARIA………
And I commend her
And her offspring
To Thy protection
From the Evil One,
The Rejected.”

37. Fataqabbalaha rabbuha biqaboolin hasanin waanbataha nabatan hasanan wakaffalaha zakariyya kullama dakhala AAalayha zakariyya almihraba wajada AAindaha rizqan qala ya maryamu anna laki hatha qalat huwa min AAindi Allahi inna Allaha yarzuqu man yashao bighayri hisabin

37. Right graciously
Did her Lord accept her:
He made her grow
In purity and beauty:
To the care of Zakarīya —-LUMAKI SA PANGANGALAGA NI ZAKARIYA!!!
Was she assigned.
Every time that he entered
(Her) chamber to see her,
He found her supplied
With sustenance. He said:
“O Mary! Whence (comes) this
To you?” She said:
“From God: for God
Provides sustenance
To whom He pleases,
Without measure.”

38. Hunalika daAAa zakariyya rabbahu qala rabbi hab lee min ladunka thurriyyatan tayyibatan innaka sameeAAu aldduAAa/-i

38. There here did Zakarīya
Pray to his Lord, saying:
“O my Lord! Grant unto me
From Thee a progeny ———-NANALANGIN SI ZAKARIYA BIGYAN SIYA NG ANAK…..
That is pure: for Thou
Art He that heareth prayer!

39. Fanadat-hu almala-ikatu wahuwa qa-imun yusallee fee almihrabi anna Allaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin mina Allahi wasayyidan wahasooran wanabiyyan mina alssaliheena

39. While he was standing
In prayer in the chamber, ——–DITO NAGDADASAL SI ZACARIYA SA CHAMBER
The angels called unto him:
“God doth give thee
Glad tidings of Yaḥyā, ———> BAKIT SI JUAN BAUTISTA NAMAN ITO???
Witnessing the truth
Of a Word from God, and (be
Besides) noble, chaste,
And a Prophet,
Of the (goodly) company
Of the righteous.”

40. Qala rabbi anna yakoonu lee ghulamun waqad balaghaniya alkibaru waimraatee AAaqirun qala kathalika Allahu yafAAalu ma yasha/o

40. He said: “O my Lord!
How shall I have a son,
Seeing I am very old,
And my wife is barren?”
“Thus, “was the answer,
“Doth God accomplish
What He willeth,”

41. Qala rabbi ijAAal lee ayatan qala ayatuka alla tukallima alnnasa thalathata ayyamin illa ramzan waothkur rabbaka katheeran wasabbih bialAAashiyyi waal-ibkari

41. He said: “O my Lord!
Give me a Sign!”
“Thy Sign, “was the answer,
“Shall be that thou
Shalt speak to no man
For three days
But with signals.
Then celebrate
The praises of thy Lord
Again and again,
And glorify Him
In the evening
And in the morning.”

**************************************
SI JOACHIM AT HANNAH(ANNE) = MGA MAGULANG NI MARIA.

AMRAM = IMRAM -> FATHER OF MOISES AND AARON

JOACHIM = IMRAM -> GINAWA NG MUSLIM NA IMRAM DIN SI JOACHIM.

WHO IS JOACHIM/IMRAM IN ISLAM?

KAYA SA INYONG MGA MUSLIM DALAWA ANG IBIG SABIHIN NG IMRAM

[[[ Muslims distinguish between the two different individuals as ]]]

IMRAM, ancestor of Mary’ and
IMRAM, father of Mary’.

SINO ANG IMRAM NA TINUTUKOY NINYO NGAYON NA TATAY NI MARY?

YUONG “ANCESTOR OF MARY” O “YOUNG FATHER OF MARY”? ]]]]]]]]]]]

****************************************************
BIBLICAL SOURCES:

SI LEVI AY MAY 4 NA ANAK NGUNIT NG MAMATAY SI NADAB AT ABIHU
ANG NATIRA AY SILA ITAMAR AT ELEAZAR. (1 CHRONICA 24:1-19)

SI ZACARIAH ANAK NI ABIAS (LUCAS 1:5)
SI ABIAS ANAK NI ITAMAR
SI ITAMAR ANAK NI LEVI.

SI ABIAS AY MAKIKITA SA (1 CRHONICA 24:10)

24 NA PANGKAT YAN SA LIPI NI AARON.

1 CRHONICA 24:4 Marami ang pinuno ng mga sambahayan sa angkan ni Eleazar kaysa kay Itamar. Kaya sa dalawampu’t apat (24) na pangkat, labing-anim (16) ang napili mula sa angkan ni Eleazar at walo (8) naman ang kay Itamar.

16 SA LIPI NI ELEAZAR
8 SA LIPI NI ITAMAR
———————
24 LAHAT LAHAT SA MGA LIPI NI AARON SA MGA ANAK NIYANG ELAZAR AT ITAMAR.

SI ZACARIAH DAW AT MARY AY MAG-PINSAN

PAANONG NAGING MAGPINSAN SI ZACARIAH AT SI MARY NGAYON HINDI NAMAN PALA NINYO ALAM KUNG SAAN NAGMULA SI JOACHIM NA INIMBENTO NINYO NA SI IMRAM.

Si Maria at Elizabeth ang magkamag-anak. Hindi si Zacariah at Maria. Sabi ni Anghel Gabriel sa Lucas 1:36 Natatandaan mo ang iyong ” KAMAG-ANAK ” na si Elizabeth?…

********************************************

UULITIN KO LANG PARA MAS MALINAW!!!!!!!!!

**************************************
SI JOACHIM AT HANNAH(ANNE) = MGA MAGULANG NI MARIA.

AMRAM = IMRAM -> FATHER OF MOISES AND AARON

JOACHIM = IMRAM -> GINAWA NG MUSLIM NA IMRAM DIN SI JOACHIM.

WHO IS JOACHIM/IMRAM IN ISLAM?

KAYA SA INYONG MGA MUSLIM DALAWA ANG IBIG SABIHIN NG IMRAM

[[[ Muslims distinguish between the two different individuals as ]]]

IMRAM, ancestor of Mary’ and
IMRAM, father of Mary’.

SINO ANG IMRAM NA TINUTUKOY NINYO NGAYON NA TATAY NI MARY?
YUONG “ANCESTOR OF MARY” O “YOUNG FATHER OF MARY”? ]]]]]]]]]]]

TAMA BANG TAWAGING “THE SISTER OF AARON SI MARIA”?

NAGKAKAMALI KAYO MGA KAPATID.

KAYA SA INYONG MGA MUSLIM DALAWA ANG IBIG SABIHIN NG IMRAM

[[[ Muslims distinguish between the two different individuals as ]]]
IMRAM, ancestor of Mary’ and
IMRAM, father of Mary’.

SINO ANG IMRAM NA TINUTUKOY NINYO NGAYON NA TATAY NI MARY?

YUONG “ANCESTOR OF MARY” O “YOUNG FATHER OF MARY”? ]]]]]]]]]]]

**********************************
PAGPAPALIWANAG:

MAY KAPATID KASING BABAE YAANG SI AARON AT MOISES EH

BILANG 26:59 At ang pangalan ng asawa ni Amram ay Jochabed, na anak na babae ni Levi, na ipinanganak kay Levi sa Egipto: at ipinanganak niya kay Amram si Aaron at si Moises, at si[[[[[[[ Miriam na kapatid nila.]]]]]]

BAKA AKALA NILA EH YAANG MIRIAM NA YAN SI MARIA.
BABAENG PROPETA YAN EH…

EXODUS 15:20 Pagkatapos, kumuha ng tamburin si Miriam, ang [[[[[[[[[[babaing propeta]]]]]]] na kapatid ni Aaron. Tinugtog niya ito at nagsayawan ang mga babae na mayroon ding mga tamburin. 21 Habang sila’y nagsasayaw, ganito ang inaawit ni Miriam:

“Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay;
itinapon niya sa dagat ang mga karwahe’t ang nakasakay.”

BAKA AKALA NI MUHAMMAD EH YAANG PROPETA MIRIAM NA YAN ANG NAPANGASAWA NI JOACHIM/IMRAM. (NAPAKATANDA NAMAN ANG LAYO NG AGWAT)

APONG NA NA NILA YAN DAHIL ANCESTORS NGA SI IMRAM/AARON/MOISES/MIRIAM.

TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY

[HOW COULD MOSES OMITTED IN GENEALOGY OF JESUS KUNG GALING SIYA KAY AARON]

Sura 3:33 and Mary, the daughter of Imran (JOACHIM)

From Sura 3 (Âl ‘Imran), Yusuf Ali translation, we read:

33. Allah did choose Adam and Noah, the family of Abraham, and the family of ‘Imran above all people,- 34. Offspring, one of the other: And Allah heareth and knoweth all things. 35. Behold! a woman of ‘Imran said: “O my Lord! I do dedicate unto Thee what is in my womb for Thy special service: So accept this of me: For Thou hearest and knowest all things.”

KUNG ITUTULOY ANG BASA SI MARY AY WOMAN O ANAK NI IMRAN THE CHILD IN THE WOMB THE MOTHER OF JESUS.

HOW COULD BE MOSES OMIITED IN THE GENEALOGY OF JESUS.
ABARAHAM – ISAAC – JACOB – LEVI – AARON —WHERE IS MOISES?

JESUS IS IN JUDA NOT LEVI.

[ WIFE OF AARON. ]
Exodus 6:23 And Aaron took him Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to wife; and she bare him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.

AMEN!

*************
FACEBOOK CHAT:

@Arnaldo Ismail Mujar AYAN O ARMAN….KAPALIWANAGAN NG 19;28…DAPAT HINDI KA KAAGAD NAGKUKUROKURO…..BASA! …QURAN 19;27-28 [27-28] Then she brought the child to her people. They said, “O Mary! This is a heinous sin that you have committed. O sister of Aaron!… your father was not a wicked man, nor was your mother an unchaste woman.”

TAFSIR NG 19;27-28…”Sister of Aaron” may either mean that Mary had a brother of the name of Aaron, or it may mean that she belonged to the family of Prophet Aaron. The first meaning is supported by a tradition of the Holy Prophet and the second is plausible because that is supported by the Arabic idiom. But we are inclined to the second meaning, for the wording of the said tradition does not necessarily mean that she actually had a brother named Aaron. The tradition as related in Muslim, Nasa’i, Tirmizi, etc. says that when the Christians of Najran criticized the Quranic version of stating Mary as the sister of Aaron before Hadrat Mughirah bin Shu`bah, he was not able to satisfy them, because Prophet Aaron had passed away centuries earlier. When he presented the problem before the Holy Prophet, he replied, “Why didn’t you say that the Israelites named their children after their Prophets and other pious men?” That is, “You could have answered their objection like this as well.”See more

**********************************

@Arman G. de Castro PAG-ARALAN NATIN ITO……

QURAN 19;27-28 [27-28] Then she brought the child to her people. They said, “O Mary! This is a heinous sin that you have committed. O sister of Aaron!… your father was not a wicked man, nor was your mother an unchaste woman.”

TAFSIR NG 19;27-28…”Sister of Aaron” may either mean that Mary had a brother of the name of Aaron, or it may mean that she belonged to the family of Prophet Aaron.

ARMAN’S REPLY:

UNA: NG SABIHIN ANG O SISTER OF AARON! ANG KASUNOD EH “YOUR FATHER” WAS NOT A WICKED MAN, NOR WAS YOUR MOTHER AN UNCHASTE WOMAN.”

MALIWANAG ANG KATULOY NA SALITA AY TUMUTUKOY SA FATHER AND MOTHER HINDI SA KAPATID MALIWANAG LAHING PINAGMULAN.

PANGALAWA:

SA TAFSIR NG 19:27-28 SINABI NINYO “MAY EITHER” LUMALABAS PLAYING SAFE KAYO………..DAHIL “HINDI KAYO SIGURADO”.

[KITANG KITA MAYROON KAYONG UNA AT PANGALAWANG DAHILAN KUNG MAY MATATANONG]

The FIRST MEANING is supported by a tradition of the Holy Prophet and the SECOND is plausible because that is supported by the Arabic idiom. But we are inclined to the second meaning, for the wording of the said tradition does not necessarily mean that she actually had a brother named Aaron.

MALIWANAG……….HINDI KAYO SIGURADO SA AKLAT NINYO.

FACEBOOK DEBATE: SOURCE OF DEBATE

EVEN BIOLOGICAL OR NOT BIOLOGICAL ARE WRONG!

SISTER OF AARON!!! PAKIKPAGLABAN NI MOHAMMAD YAHYA AROMIN NICANOR.

@Mohammad Yahya Aromin Nicanor Kaw nga ang mukang baboy na may nakasupalpal na mansanas eh! Wala kang pakialam sa may akda ng Qur’an. Ang ibig sabihin lang nyan ay para malamang magkapatid sa pananampalataya, sa lahi etc pero hindi sila magkapatid dahil sa kung iisa ang kanilang magulang. Ang Qur’an ay si Propeta Moh’d (saw) lamang ang nag interpret hindi tulad ng biblia na kahit sino ay inangking napupuspos ng espiritu santo at may kakayahang bigyan ng interpretasyon. Tanging hindi mambabasa ng Qur’an ang syempreng hindi nakakaintindi ng Qur’an. Tulad mo, namumulot ka lang naman pero ang katotohanan hindi ka nagbabasa ng Qur’an. Tulad lang yan na ang sabi mo’y ang Allah swt ay moon god..

ANG SABI NI @Mohammad Yahya Aromin Nicanor

SURAH 19:28. “O sister of Aaron! (KAPATID SA PANANAMPALATAYA O KALAHI)
Thy father was not
A man of evil, nor thy
Mother a woman unchaste!”

ARMAN’S REPLY?

ANO PIPILIIN KO SA DALAWA PAREHO BA? KALAHI AT KAPATID SA PANANAMPALATAYA?

ALAM MO BA ANG EPEKTO NG SINABI MO NA YAN KAY MARIA?

QUOTE FROM :Mohammad Yahya Aromin Nicanor Bakit ano ang epekto sa isang mangmang na katulad mo? Paliwanag mo nga sa akin. At eto balikan kita, ano ang purpose ni pablo para isulat nya ito :

ARMAN’S REPLY FINAL.

ARMAN’S REPLY: KUNG KAPATID LAMANG SA PANANAMPALATAYA…..KARANIWANG TAO LANG SI MARIA NA NAGIGING KAPATID SA PANANAMPALATAYA? PARANG IKAW, AKO AT TAYONG LAHAT…….KAPATID SA PANANAMPALATAYA.

KUNG KALAHI NAMAN NI MARIA SI AARON EH IISA LANG NAMAN TALAGA LAHI NATIN KAY ADAN LANG LAHAT. EH PARA ANO PANG NILAGYAN YAN…DAPAT INILAGAY DIYAN……”SISTER OF ADAN!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: