IPAGTATABUYAN SA TEMPLO ANG MGA NAMIMILI DOON

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

ISAIAH 56:7 …AT ANG TEMPLO KO’Y tatawaging BAHAY DALANGINAN, ng lahat ng bansa.

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

MATEO 21:13 “Sinabi Niya, “NASASAAD SA KASULATAN: ‘Ang AKING BAHAY ay tatawaging BAHAY-PANALANGINAN. Ngunit ginawa ninyong ‘pugad ng mga magnanakaw'”.

KANINONG TEMPLO ANG NASA MGA HULA?

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: