ALAM NI JESUS ANG PAG-IISIP AT KALOOBAN NG TAO AT MGA HAYOP.

ETO YUONG KALOOBAN NG TAO AT ISIPAN ALAM NI YESHUA/JESUS.

JOHN 1:23-25

23 Nang Pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya.
24 Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip.

25 Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng LAHAT ng tao.

ALAM NI JESUS ANG KALOOBAN NG MGA HAYOP.

MATEO 17:27

27 Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo, ibuka mo ang bibig niyon, at may makikita kang isang malaking salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa.”

SINO LAMANG ANG NAKAKAALAM NG MGA KALOOBAN NG TAO AT MGA HAYOP KUNDI ANG DIYOS.
KUNG SI JESUS AY DIYOS WALA NG IBANG DIYOS SAPAGKAT IISA LANG ANG DIYOS. SI JESUS ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.

CLIC HERE: ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT WALANG HANGGANG AMA (EVERLASTING FATHER)

AMEN!

Advertisements

One response to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: