ANG BALON SA MECCA TOTOO BA O HINDI?

ANG BALON SA MECCA (WELL OF ZAMZAM TOTOO BA O HINDI? http://www.central-mosque.com/fiqh/zamzam.htm ) The Hajj is based on a pilgrimage that was ancient even in the time of Muhammad in the 7th Century. According to Hadith, elements of the Hajj trace back to the time of Abraham (Ibrahim), around 2000 BCE. It is believed that the Abraham was ordered by God to leave his wife Hagar (Hājar) and his infant son Ishmael (ʼIsmāʻīl) alone in the desert. While he was gone, the child became thirsty, and Hagar ran back and forth seven times searching for water for her son. The baby cried and hit the ground with his foot (some versions of the story say that the angel Gabriel (Jibral) scraped his foot or the tip of his wing along the ground), and water miraculously sprang forth. This source of water is today called the Well of Zamzam. http://en.wikipedia.org/wiki/Hajj

GENESIS 21:14-15 Madaling araw pa lamang, ang mag-ina’y ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasan ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng [[[Beer-seba]]]. 15 Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punongkahoy, (BEER-SEBA – natural naman mga kapatid naglalakad lang eh – paano makakarating ng Saudi Arabia yan at pansinin ninyo yuong baong tubig naubos kaagad.)

NOTE: Yuong natakpan ng pulang bilog JERUSALEM yon taas ng *Gaza.

ORIGINAL MAP WALANG BILOG NA PULA!

ZOOM ORIGINAL MAP

GENESIS 21:20 Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael; ito’y lumaki sa ilang ng [[[ Paran ]]] at naging mahusay na mangangaso.

ANG PARAN AY SOUTHERN VALLEY NG ISRAEL LAYO NAMAN NG KUNG ARABIA BINANGGIT DITO http://en.wikipedia.org/wiki/Paran

ETO TYPE NINYO SA GOOGLE EARTH 30°21′47.15″N 35°9′12.95″E ISRAEL ANG PARAN.


ZOOM PARAN

ANG LAHI NI ISMAEL.

Ang Lahi ni Ismael
(1 Cronica 1:28-31)

12 Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Egiptong alipin ni Sara. 13 Si Nebayot ang panganay, sumunod sina Kedar, Abdeel at Mibsam. 14 Sumunod sina Misma, Duma at Massa; 15 pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Jetur, Nafis at Kedema. 16 Sila ang labindalawang anak ni Ismael na naging pinuno ng kani-kanilang lipi. Isinunod sa kanilang mga pangalan ang mga bayan at pinagkampuhan ng kani-kanilang mga lipi. 17 Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon, at siya’y inilibing. 18 Ang lahi ni Ismael ay tumira sa lupain sa pagitan ng Havila at Shur, sa daang patungo sa Asiria sa silangan ng Egipto. Nakabukod sila sa ibang mga lipi ni Abraham.

Ang Lahi ni Ismael
(Genesis 25:12-16)

28 Ang dalawang anak ni Abraham ay sina Isaac at Ismael. 29 Ang mga anak ni Ismael ay sina Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis at Kedema.

32 Ito ang mga anak ni Abraham sa kanyang asawang-lingkod na si Ketura: sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at Sua. Ang mga anak ni Jocsan ay sina Sheba at Dedan. 33 Mga anak ni Midian sina Efa, Efer, Hanoc, Abida at Eldaa.

HUWAG MAGTATAMPO KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO DAHIL ANG KATOTOHANAN ANG MAGPAPALAYA SA INYO. AMEN! TO GOD

CLICK THIS LINK ALSO: (SEE PARAN) ANG PAGLALAKBAY NI ABRAHAM ANG KANYANG MGA LUGAR NA PINUNTAHAN
YESHUA/JESUS BE THE GLORY!!!

Advertisements

7 responses to this post.

 1. Posted by Abu rashad Cusain on January 24, 2011 at 5:48 am

  yong mapa mo bro wala na yan sa world map. ikaw lang nangimbento niyan…

  Reply

 2. kagaling ko namang mang-imbento ano? nasa mga Biblia yan sa likod ng Magandang Balita Biblia.

  Reply

 3. Yuon bang PARAN sa google inimbento ko din 🙂

  Reply

 4. pagalitan mo ang google map 🙂

  Reply

 5. […] MGA LUGAR NA PINUNTAHAN NI ABRAHAM (ABRAHAM ROUTES) ANG BALON SA MECCA TOTOO BA O HINDI THE ZAMZAM WELL […]

  Reply

 6. bro arman esrael ka ng esrael,kw rn mism0 ng sasabi at ngpapakita ng kahinaan ni hesus.dahil c hesus ay s esrael lamang isinugo hnd sa b0ung sanlibutan.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: