Sa inyong katuruan si Hesus ay namatay "araw ng Biyernes" at napasalibingan ng "Tatlong Araw at Tatlong Gabi": KUNG BIYERNES NAMATAY BAKIT LINGGO PA LANG BUHAY NA, MAY TATLONG ARAW AT TATLONG GABI BA?

TANONG SA LAHAT NG KRISTIYANO:

Sa inyong katuruan si Hesus ay namatay “araw ng Biyernes” at napasalibingan ng “Tatlong Araw at Tatlong Gabi”: KUNG BIYERNES NAMATAY BAKIT LINGGO PA LANG BUHAY NA, MAY TATLONG ARAW AT TATLONG GABI BA?

SAGOT: BIYERNES, SABADO, LINGGO (3 DAYS)

MALI NA KAPAG
1. BIYERNES, – NAMATAY
2. SABADO,
3. LINGGO,
4. LUNES. – NABUHAY

ANONG ORAS NILULON NG ISDA SI JONAS?
ANONG ORAS INILUWA NG ISDA SI JONAS?

…SUMAKAY SIYA…..NAGLAKBAY ANG SASAKYAN…GINABI NA DAHIL NAKATULOG NG MAHIMBING.

JONAS 1:5 Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante kaya’t silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko.

KUNG KINAIN SIYA NG GABI…..KINABUKASAN PA LANG BIBILANG NG TATLONG ARAW AT TATLONG GABI…DIBA?

MAHIRAP MAGPUYAT SA ARAW ANO? 🙂 MAY MAHIMBING NA TULOG KAYA SA ARAW? kaya pag-aralan ninyo muna yuong kay JONAS.

ABOUT JONAS TINGNAN NINYO KUNG HINDI NAGING MAGKATUGMA.

JONAS 2

Ang Panalangin ni Jonas

1 Habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito:

2 “Yahweh, nang ako’y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo,
at sinagot ninyo ako.
[[[[[[Mula sa daigdig ng mga patay]]]]]]]
ako’y tumawag sa inyo, at dininig ninyo ako.

3 Itinapon ninyo ako sa kalaliman;
sa pusod ng karagatan.
Nabalot ako ng malakas na agos ng tubig,
at malalaking alon ang sa akin ay tumabon.

4 Akala ko’y malayo na ako sa inyo,
at hindi ko na kailanman makikitang muli ang banal mong Templo.

5 Hinigop ako ng kalaliman,
hanggang sa tuluyang lumubog;
napuluputan ang aking ulo ng mga halamang dagat.

6 Ako’y bumaba sa paanan ng mga bundok,
[[[sa libingan ng mga patay.]]]]
Ngunit mula roo’y buhay akong iniahon, O Yahweh.

7 Nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh. Ako’y nanalangin,
at mula sa banal ninyong Templo, ako’y inyong narinig.

8 Ang mga sumasamba sa mga diyus-diyosan
ay hindi naging tapat sa inyo.

9 Ngunit aawit ako ng pasasalamat
at sa inyo’y maghahandog;
tutuparin ko ang aking mga pangako,
O Yahweh na aking Tagapagligtas!”

10 Pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan.

SABI NI DAVID

HINDI MABUBULOK SI JESUS

AWIT 16:10 Pagkat di mo tinulutang ang mahal
mo ay malagak,[[[[sa balon ng mga patay]]] upang doon ay maagnas.

AWIT 30:3 Mula sa libingang, Daigidig ng mga patay hinango mo ako at muling binuhay; AKO NA KASAMA NILANG NAPABAON SA KAILALIMAN.

MAGKAMUKHA NG NAGANAP DIBA?

TO YESHUA/JESUS BE THE GLORY.
AMEN!

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by petrus on March 22, 2011 at 7:59 pm

    brad research ka pa kung paano magbilang ng araw ang mga Israelita o Hudyo at makikita mo na eksakto ang aral ng Katoliko. sabi sa aklat ni Sirach ang ganito: “Mag-aral muna bago magsalita..” Sirach 18:19 isa pa ang quote ni Hesus sa aklat ni Jonas ay basahin mo rin para maintindihan mo ang ibig nyang sabihin. pasensya ka na kung hindi kita sinasagot ng direkta ayon sa gusto mo kasi baka sakaling papayag ka na magkaroon tayo ng isang personal na debate sa isang neutral groun diba? ako ay isang miembro ng St. Peter’s Men Society sa Quiapo kaya handa kaming makipagtalakayan sa mga nagnanais na kami ay makausap.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: