NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS PATUNGO SA EGIPTO

NG ITAKAS ANG SANGGOL NA SI JESUS AT NG MANIRAHAN SILA SA EGIPTO.


ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Hosea 11:1
When Israel was a child, then I loved him, and called my son out of Egypt.

OSEAS 11:1 “Nang bata pa ang Israel siya’y aking minahal na parang tunay na anak, at INILABAS KO SIYA SA EGIPTO

ANG KATUPARAN NG HULA

MATEO 2:15 Doon sila tumira (sa Egipto) hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Propeta “Tinawag ko ang aking anak mula sa Egipto.”

Matthew 2:15 (King James Version)

15And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: