ANG HULA KAY ISAAC

ANG HULA:

GENESIS 17:19-23 “Nagkakamali ka Abraham; si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaac,” wika ng Diyos. “MAKIKIPAGTIPAN AKO SA KANYA at sa KANYANG LAHI MAGPAKAILANMAN.

20 Tungkol naman kay ISMAEL, IPAGKAKALOOB KO ANG KAHILINGAN MO: PAGPAPALAIN KO SIYA AT PARARAMIHIN ANG KANYANG LIPI. MAGKAKAANAK SIYA NG LABINDALAWANG (12) PRINSIPE, AT MAGIGING BANSANG MAKAPANGYARIHAN ANG KANYANG ANGKAN.

21 NGUNIT HINDI SA KANYA MATUTUPAD ANG ATING TIPAN. MATUTUPAD IYON KAY ISAAC, ANG MAGIGING ANAK NI SARA NA ISISILANG SA DARATING NA TAON, SA GANITO RING PANAHON.”

22 PAGKASABI NITO NILISAN NG DIYOS SI ABRAHAM.

23 NANG ARAW RING IYON, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging aliping ipinanganak doon o binili man.

GENESIS 18:10 Sinabi ng panauhin, “babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko’y may anak na siya.” Nakikinig naman noon si Sara sa may pintuan sa kanyang likuran.

GENESIS 18:13 “Bakit natawa si Sara, at sinabi pang ngayong tumanda siya’y saka magkakaroon ng anak? TANONG NI YAHWEH.

ANG KATUPARAN NG PAGSILANG:

BASAHIN: GENESIS 21:1-8

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: