MGA MANHID NA DIWA AT MATANG DI MAKAKITA

ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA ISAIAH AT NI PROPETA DAVID:

ROMA 11:8 “Ganito ang sabi ng Kasulatan:
“Binigyan ng diyos ang mga taong
ito ng manhid na diwa,
Mga matang di makakita at
mga taingang di makarinig,
hanggang sa panahong ito.” (Isaiah 29:9-12)

ROMA 11:9 At sinabi rin ni David,
“Maging bitag at patibong sana ang kanilang pagpipista,
Isang katitisuran, at parusa sa kanila (Awit 69:22-23)

ANG MGA HULA SA LUMANG TIPAN SA MGA AKLAT NI PROPETA DAVID AT PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 29:9-12 “Magwalang-bahala kayo at magmukhang tanga, Bulagin ang sarili’t nang di makakita!
Kahit di uminom, kayo’y makunwang lasing.
10 Sapagkat pinadalhan kayo ni Yahweh ng Espiritu ng matinding antok; At tinakpan ni Yahweh ang kanilang mga mata
Nitong mga propeta na siyang tagatingin.
11 ang lahat ng pangitaing ito’y parang aklat na nakasara. Kung ipabasa mo ito sa taong nakauunawa, ang sasabihin niya’y, “Ayoko, hindi ko mababasa pagka’t nakasara”
12 Kung ipabasa mo naman sa di marunong bumasa, ito ang isasagot sa iyo, “HINDI AKO NAKAKABASA”.

AWIT 69:22-23 O bumagsak sana sila at masira, habang nagdiriwang sila’t naghahanda. 23 Bulagin mo sila’t ng di makakita, Papanghinain mo ang katawan nila.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: