ILAW SA MGA HENTIL (HULANG ITO AY SI SAULO/PABLO)

ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA ISAIAH PATUNGKOL KAY SAULO/PABLO:

GAWA 13:47 Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon:
“Inilagay kita na maging ilaw ng mga Hentil”
Upang maibalita mo ang kaligtasan
hanggang sa dulo ng daigdig”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA ISAIAH PATUNGKOL KAY SAULO/PABLO:

ISAIAH 49:6
Sinabi ni Yahweh sa akin: (KAY SAULO/PABLO)
“Israel na aking lingkod,
May mas mahalaga pa akong
ipagagawa sa iyo.
Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi
Ay gagawin kitang tanglaw
ng mga bansa
Upang lahat sa daigdig ay maligtas.

PAUNAWA: ITO AY HULA AT KATUPARAN KAY APOSTOL SAULO/PABLO.
Pansinin nasusulat “BUKOD SA PAGPAPANUMBALIK SA
MGA ISRAELITA” BUKOD PA DOON AY IPAPADALA SIYA SA
MGA HENTIL UPANG LAHAT SA DAIGDIG AY MALIGTAS.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: