ANG TUPA NA PAPATAYIN SARILI BA NIYA O IBA?

ANG KATUPARAN SA HULA NI PROPETA ISAIAH:

GAWA 8:32-34 Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya:
“Kung paanong walang imik ang tupa na dinala sa patayan
O ang kordero sa harapan ng manggugupit
Gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig.

GAWA 8:33 Siya’y hinamak at pinagkaitan ng katarungan.
Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo
Sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay”

GAWA 8:34 “Sabihin mo nga sa akin,” wika ng eunuko kay Felipe, “sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? SARILI BA NIYA O IBA?.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 53:7 “Siya ay binugbog at pinahirapan, Ngunit di tumutol kahit kamunti man; Tulad ay korderong hatid sa patayan, Parang mga tupang Hindi tumututol kahit na gupitan, Ni hindi umimik kahit gaputok man.

ANTI CHRIST BA ANG KAUSAP MO O HINDI?

Advertisements

2 responses to this post.

  1. […] ANG TUPA NA PAPATAYIN SARILI BA NIYA O IBA? […]

    Reply

  2. […] SINO ANG TUPANG PINATAY SARILI BA NIYA O IBA? […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: