HINDI NAKARATING SI PETER/PEDRO SA ROMA

Mga Minamahal sa Panginoong Yeshua/Jesus. SI SAULO/PABLO ang nakarating sa ROMA at doon ay nanirahan ng higit kumulang sa 2 taon
(GAWA 28:30) ANG PAGTAWAG KAY SAULO/PABLO

Saang talata makikita sa Biblia na si PETER/PEDRO ay NAKARATING SA ROMA? Ang usapan po natin ay sa BIBLIA at hindi sa kung ano-ano pang mga kasulatan at mga kuro-kuro na madali namang gawin. Kung may nakakaalam ng talata na nakarating sa Roma paki post lamang po ang inyong reply. Sabi sa ibang website BABILONIA daw ang ROMA (I PETER 5:13 pakitingnan sa ibaba sa mapa kung nasaan ang BABILONIA).

SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.
GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

NAPAGSABIHAN PA NGA YANG SI PEDRO NI SAULO/PABLO SA GALACIA 2:11-14

Si Saulo/Pablo ang nakarating sa ROMA. Hindi rin nabanggit ang pangalan ni Pedro sa AKLAT NG ROMA.


UNANG PAGLALAKBAY NI SAULO PABLO

Unang Paglalakbay ni Saulo/Pablo

PANGALAWANG PAGLALAKBAY NI SAULO/PABLO

Pangalawang paglalakbay ni Saulo/Pablo.

IKATLONG PAGLALAKBAY AT PAPUNTA NI PABLO SA ROMA
Pangatlong paglalakbay ni Saulo/Pablo at Papunta sa ROMA.

HUMIGIT KUMULANG SA DALAWANG TAONG NANIRAHAN SI PABLO SA ROMA (GAWA 28:30)

NASAAN ANG IGLESIANG ITINAYO NI SAULO/PABLO NGAYON SA ROMA?

ETO PO ANG BABILONIA sabi ng iba ay ROMA. NAPAKALAYO PO SA ROMA. TINGNAN NINYO ANG CHIPRE KUNG NASAAN “ang BABILONIA AY NASA KANAN NG CHIPRE”. IKUMPARA ANG PAGPUNTA NI PABLO SA ROMA AT ANG PICTURE NA NASA IBABA.

SEE:CHIPRE where it is located?

BABYLONIA?

Sabi ng isang website:

What the Bible Says

Boettner is also wrong when he claims “there is no allusion to Rome in either of [Peter’s] epistles.” There is, in the greeting at the end of the first epistle: “The Church here in Babylon, united with you by God’s election, sends you her greeting, and so does my son, Mark” (1 Pet. 5:13, Knox). Link nakarating daw sa ROMA?

GOOGLE Search

Advertisements

4 responses to this post.

 1. Posted by petrus on March 22, 2011 at 6:27 pm

  Magandang araw sa iyo kababayan! humahanap ka ng talata sa bibliya na si San Pedro ay nakarating sa Roma hindi ba? at ang sabi mo na hindi kailangan ang kuro-kuro ng kung sino-sino na madali namang gawin? hindi ba? Hindi mo ba alam na ang Roma sa Panahon ng mga apostol ay tinatawag na Babilonia? kung hindi mo pa alam iyan ay magbasa ka pa ng Bibliya at intindihin mo para makakita ka ng talata!ikalawa; ginamit mo ang Galacia 2:8 at nagbigay ka ng konklusyon na si Pablo sa Hentil at si Pedro sa Hudyo! sinabi ba sa talata na si Pedro ay sa Hudyo LAMANG? magbasa ka pa kapatid para makita mo na ang kay San Pedro ay kapwa sa Hudyo at Hentil! Ikatlo; maganda sana ang mga mapa mo na nakapost. pero mukhang hindi mo naintindihan ang sinasabi ng mga depensor katoliko na Babilonia, hindi ito ang Babilonia ng Syria kundi ang Roma (Babilonia ng Italya). kaya’t ang argumento mo at ang mapa mo ay isang Fallacy na tinatawag na equivocation! ikatlo; kaawa awa ka naman dahil hindi mo kinikilala ang mga dokumentong historikal lalo na ng mga taong mas malapit sa panahon ng Panginoon! bakit? dahil ikaw ay nagbasa lamang ngunit ang mga manunulat ng una, ikalawa, ikatlo at ikaapat na siglo ay malapit sa panahon ng Panginoon at ang ilan ay mismong nakahalubilo ng mga Apostol!
  Ngayon, Si Pedro ba ay nakarating sa Roma? OO! May mababasa ba sa Bibliya? Meron! saan?
  Mas maganda siguro ay ihamon mo iyan sa Grupo ng St. Peter’s Men’s Society sa Quiapo, o kaya naman ay ipost mo ang hamon mo sa St.Peter’s Men Society Catholic Lay Apologetics sa Facebook!

  Reply

 2. SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.

  GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang
  kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO
  ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito)
  bilang apostol sa mga HENTIL.

  maari mo bang pagsamahin ANG PAGKAHIRANG SA KANILA?

  NARITO ANG GALACIA MO KAPATID…HINDI MO NAUUNAWAAN ANG BINABASA MO. BASAHIN MO ANG GALACIA 2:1 KUNG NASAAN SI PABLO AFTER 14 YEARS SA JERUSALEM NAGPUNTA DIBA?

  Galacia 2: 1-21

  Si Pablo at ang Ibang mga Apostol

  1 Makalipas ang labing-apat na taon(14 YEARS), MULI AKONG PUMUNTA SA (((((((Jerusalem))))))))) kasama si Bernabe. Isinama ko rin si Tito. 2 Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at inilahad ko sa kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral ko sa mga Hentil. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. 3 Kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuli ito 4 kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon. Nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, upang kami’y muli nilang maalipin. 5 Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Magandang Balita.

  6 Ngunit walang idinagdag sa aking ipinapangaral ang mga kinikilalang pinuno; hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. 7 Sa halip, kinilala nila na ako’y pinili ng Diyos upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Judio. 8 Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Judio ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga Hentil. 9 Nakita nina Santiago, Pedro at Juan, na mga kinikilalang haligi ng iglesya, na ako’y talagang binigyan ng tanging tungkulin na ito, kaya’t tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. ((((Pinagkasunduan namin na kami’y sa mga Hentil mangangaral at sila nama’y sa mga Judio.))) 10 Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha, at talaga namang patuloy ko itong ginagawa.

  NASA JERUSALEM SI PABLO SA KWENTO NA YAN DIBA? READ GALACIA 2:1
  KAYA NAKASULAT “MULI AKONG PUMUNTA SA JERUSALEM”.

  Reply

 3. SAAN SA BIBLIA MAKIKITA YAANG ROMA EH BABILONIA NG ITALYA?

  Reply

 4. NABASA MO NAMAN SIGURO TITLE NG MAPA?
  ANG IKATLONG PAGLALAKBAY NI PABLO PAPUNTANG ROMA…

  NASAAN ANG RELIGION NA ITINAYO NI PABLO SA ROMA? MERON BA? BAKIT NAGING SI PEDRO?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: