SI YESHUA/JESUS NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NG PANAHON NI MOISES (HUMATI NG DAGAT NA PULA!)

EXODUS 20:2 “Ako si YAHWEH, ang inyong DIYOS na naglabas sa inyo sa Egipto at humango sa inyo sa pagkaalipin.

LEVITICUS 11:45 “Ako ang naglabas sa inyo sa Egipto upang maging Diyos ninyo: Dapat kayong maging banal sapagkat ako’y banal.”

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN VULGATE BIBLE (405 A.D) TRANSLATION)

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

EVOLUTION OF THE BIBLE
THE VULGATE BIBLE LATIN VERSION
THE VULGATE BIBLE ENGLISH & LATIN VERSION

Amen!
Advertisements

2 responses to this post.

  1. Posted by Truth on August 28, 2010 at 3:06 am

    Hindi naman ang LATIN ang orihinal na salin ng BIBLIA kundi Griego at Hebreo

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: