ILAN ANG TINUTUKOY DITO?

APOCALYPSIS 22:3-4
Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lunsod ang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, at sasambahin SIYA ng KANYANG mga lingkod. 4 Makikita nila ang KANYANG mukha, at masusulat sa kanilang noo ang KANYANG PANGALAN.

ANG TRONO NG DIYOS BA AY DIYOS? YAN AY ISANG UPUAN NA LAMANG.

HATI-HATIIN NATIN ANG VERSE.

1. SIYA
2. KANYANG mga lingkod
3. KANYANG mukha
4. KANYANG PANGALAN.

MADAMI BA YANG MGA YAN AT SINO ANG VISIBLE SA VERSE NA YAN?
ANG KORDERONG BINABANGGIT AY SI YESHUA/HESUS.

NOTE: FROM CHAPTER 15 TO 22 OF REVELATION/APOCALYPSIS THERE IS NO WORD “FATHER”.

Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by Codex on August 16, 2011 at 10:58 am

  Kung iniisip mong ang Anak at ang Ama ay iisa ay mali ka. Sipiin natin ang sinipi mo sa itaas na mga talata:

  APOCALYPSIS 22:3-4
  Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lunsod ang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, at sasambahin SIYA ng KANYANG mga lingkod. 4 Makikita nila ang KANYANG mukha, at masusulat sa kanilang noo ang KANYANG PANGALAN.

  Binigyan mo ng diin ang mga salitang TRONO NG DIYOS at ng KORDERO, katunayan na dalawa ang TRONO isa sa Diyos at isa sa Kordero.

  Bakit sinabing sasambahin SIYA ng KANYANG mga lingkod? Bakit SIYA at KANYA ang ginamit sa halip na SILA at KANILA? Ang Diyos ba at ang Kordero ay iisa sa bilang? Ang sagot ay HINDI! Ang sinasamba at pinaglilingkuran na SIYA at KANYA sa mga talata ay ang IISANG DIYOS ang AMA. Ano ang katunayan? Ganito ang sinasabi ng Biblia:

  For he “has put everything under his feet.” Now when it says that “everything” has been put under him, it is clear that this does not include God himself, who put everything under Christ. When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all.” (1 Cor. 15:27-28)

  Dalawa man ang trono na binanggit pero iisa lamang ang sinasamba at pinaglingkuran—ang Diyos na naghahari sa kalahat-lahatan.

  Tanong: Si Cristo ba ay Lingkod ng Diyos? Sinabi kasi sa talata na, “…at sasambahin SIYA ng KANYANG mga lingkod.” (Apoc. 22:3).

  Ang sagot ay oo, ang Panginoong Jesus ay lingkod ng Diyos ayon sa pagtuturo ni Apostol Pablo:

  “Dios ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob, ang Dios ng ating mga magulang, ay niluwalhati ang kaniyang Lingkod na si Jesus…” (Gawa 3:13)

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: