ANTI-KRISTO BA KAUSAP MO O HINDI?

I JOHN 4:2-3 Ito ang pagkakakilanlan KUNG SINO ANG KINAROROONAN NG ESPIRITU NG DIYOS: ANG NAGPAPAHAYAG NA SI JESU-CRISTO AY NAGING TAO (NAGING TAO MEANING MAY PINAGMULAN SINO SIYA?) ANG SIYANG KINAROROONAN NG ESPIRITUNG MULA SA DIYOS. 3 Subalit ang HINDI NAGPAPAHAYAG NG GAYON TUNGKOL KAY JESUS AY HINDI KINAROROONAN NG ESPIRITUNG MULA SA DIYOS. ANG ESPIRITU NG ANTI-KRISTO ANG NASA KANYA. Nasabi na sa inyong ito’y darating at ngayon nga’y nasa sanlibutan na.

2 JUAN 1:7 Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya–mga taong hindi nagpapahayag na si JESU-CRISTO’Y NAGING TAO. ANG GAYONG MGA TAO AY MAGDARAYA at ANTI-CRISTO.

“NAGING TAO SINO?” MANIFEST IN THE FLESH
I TIMOTHY 3:16 “GOD” MANIFEST IN THE FLESH.


WARNING: IBA YUONG TAO LANG. SA NAGING TAO, INUULIT KO IBA YUONG TAO LANG SA NAGING TAO. TANDAAN PO NINYO ANG I TIMOTHY 3:16 KUNG SINO ANG NAGING TAO O NAGMANIFEST SA FLESH ANG “GOD” NG LUMANG TIPAN.

ANG TUPA NA PAPATAYIN SARILI BA NIYA O IBA?

BEWARE OF THE ANTI-CHRIST!!!
Advertisements

4 responses to this post.

 1. […] by ANTI-KRISTO BA KAUSAP MO O HINDI? « Bible Forum on January 15, 2011 at 2:33 […]

  Reply

 2. tama yan 🙂 MORE POWER OF ALL SERVANTS OF GOD

  Reply

 3. TANDAAN IBA ANG TAO LANG SA “NAGING TAO” KAPAG “NAGING TAO” MAY ORIGINAL NA PINAGMULAN…EXAMPLE: UOD “NAGING” PARO-PARO.

  ACCORDING TO DIVINE PROPHECIES SA BIBLIA ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 (EVERLASTING FATHER AT MIGHTY GOD AT EMMANUEL YUONG SANGGOL NA ISISILANG AT NATUPAD SA MATEO 1:22-23.

  Reply

 4. SARILI BA NIYA O IBA?

  Kung mauunawaan lamang sana ng LAHAT kung SINO YUONG NAGING TAO.

  GAWA 8:34 “Sabihin mo nga sa akin” wika ng eunuko kay FELIPE sino ba ang tinutukoy dito ng propeta (NI ISAIAH) ***SARILI BA NIYA O IBA***?

  READ GAWA 8:32 ……SINO DAW YUONG KORDERO NA PINATAY SARILI BA NIYA O IBA?

  GAWA 8:32 Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya:

  “Siya ay tulad ng isang tupang nakatakdang patayin;
  tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit na gupitan.
  At hindi umiimik kahit kaunti man. (ISAIAH 53:7)

  33 Siya’y hinamak at pinagkaitan ng katarungan.
  Walang sinumang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan,
  sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay.”

  ISAIAH 53:7 “Siya ay binugbog at pinahirapan,
  ngunit hindi kumibo kahit kaunti man;
  tulad ay KORDERONG HATID SA PATAYAN,
  hindi tumututol kahit na gupitan,
  at hindi umiimik kahit kaunti man.

  Amen!

  http://armandecastro.wordpress.com/2010/09/26/sarili-ba-niya-o-iba/

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: