WALANG TRINITY! ANG SALITANG "NATIN" BA AY TATLO(3)?

MGA KAPATID KAPAG SINABING “NATIN” INFINITE NUMBER WALANG BILANG BAKIT KAILANGANG IPAKO NINYO SA DALAWA O TATLO ITO?

BAKIT PO SA GENESIS 1:26 EH SABI LALANGIN NATIN ANG DIYOS? BAKIT NATIN ANG NAKASULAT MARAMI HO BA SILA?

Eto sagot diyan mga kapatid…basahin ninyo ang sumunod na talata. Genesis 1:26 ITULOY NATIN ANG PAGBASA SA  Genesis 1:27. Eto po ang nakasulat:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

SINGULAR: NG DIYOS, KANYANG LARAWAN, SIYA. (IISA LANG PO YAN)

KAYA WALANG KATULONG ANG DIYOS SA PAGLALANG KATULAD NG MGA SINASABI NG IBANG MGA TAGA DATING DAAN.

ANG MGA NATIN PO NAYAN AY MGA ANGEL ANG KAUSAP NG DIYOS DAHIL SA GENESIS HINDI PO NASULAT NA NILALANG NG DIYOS ANG MGA ANGHEL.

ETO PO ANG PATUNAY NA MAY MGA ANGHEL NG MANAGINIP SI JACOB/ISRAEL.

GENESIS 28:12 Nang gabing yaon siya’y nanaginip May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel.ayan po Genesis po yan nandoon na po ang mga anghel.

GENESIS 19:1 Nang gabing dumating sa Sodoma ang dalawang anghel….(gugunawin ang Sodomma at Gomorra dito)

SA MGA NAKADEBATE KO PO..ITINATANONG KO FILL IN THE BLANKS.

FATHER =

SON  =

HOLY SPIRIT =

HINDI NILA MABIGYAN NG PANGALAN.

SALITANG “NATIN” SA TORE NG BABEL

GENESIS 11:7 Ang mabuti’y puntahan NATIN at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan”.

ILAN HO BA ANG GUMOLO? ITULOY PO KASI NATIN ANG PAGBASA.

GENESIS 11:8-9 At pinangalat ni Yahweh ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. 9 Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat doo’y ginulo ni YAHWEH ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga NIYA ang mga tao sa buong daigdig.

MAY SINABI BANG NILA? MAY SINABI BANG KASAMA SIYA SA MGA KATULOY NA MGA TALATA?

Amen!

Advertisements

5 responses to this post.

 1. Posted by jeff alcantara on December 10, 2010 at 3:22 pm

  e brad sino ang tinutukoy sa talata :

  Pro 8:27 When he prepared the heavens, I was there: ….

  Pro 8:30 Then I was by him, as one brought up with him: and I was daily his delight, rejoicing always before him;

  kung ang Diyos lang mismo ang nagsalita sa Genesis kanino kung gayon pinatutungkol ang mga talatang nabanggit? “Nang kaniyang itatag ang langit nandoon ako:” sino yung nanduon brad sa panahon ng creation?

  Pro 8:28 Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa itaas: nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman:
  Pro 8:29 Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos: nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa:
  Pro 8:30 Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa: at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya;
  Pro 8:31 Na nagagalak sa kaniyang tinatahanang lupa; at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao.
  sino brad ang nasa siping ng manlilikha na naging ligaya nya at nagagalak na lagi sa harap nya?

  parang ang hirap naman isipin na halimbawa kung ako ang manlalalang ay sasabihin ko kalaunan na noong panahon na pagtibayin ko ang langit ay kasama ko ang sarili ko… na ako ay nasa siping ko. parang malabo naman yata yan brader.

  Reply

  • Sino ba ang NASISIYAHAN AT NAGDIWANG ng Daigdig ay matapos sa Genesis Chapter 1?

   Kawikaan 8:31 Ako ay nagdiwang, nang daigdig ay matapos,
   dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos.

   Sino nagsasalita ngayon diyan?

   GENESIS 1:12 Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. NASIYAHAN siya nang ito’y mamasdan.

   GENESIS 1:18 tumanglaw kung araw at gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. NASIYAHAN ang Diyos nang ito’y kanyang mamasdan.

   GENESIS 1:25 Ginawa nga niya ang lahat ng ito, at NASIYAHAN siya nang ito’y kanyang mamasdan.

   GENESIS 1:31 Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang NASIYAHAN. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikaanim na araw.

   Reply

 2. Posted by jeff alcantara on December 10, 2010 at 3:35 pm

  Joh 1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios.
  Joh 1:2 Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios.
  Joh 1:3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya.

  sa john 1;1 brader ilan ang tinutukoy dito na entity? ang verbo ay sumasadiyos, meaning, ang verbo ay kasama ng dios…at alin man sa ginawa ay hindi ginawa kung wla siya.

  di ba malinaw ddin naman dito na isinasaad na kung ayon sa iyo, na ang diyos lamang at mga anghel ang naroroon att kausap ng diyos, panu mo ngayon ipaliliwanag ang talata kung imoddify natin ng ganito: ako ang verbo, at ako ay sumasaakin, at ako ay diyos. at alin man sa ginawa ko ay hindi ko ginawa kung wala ako.

  brader parang walng sense no?

  Reply

 3. Kung ang Verbo ay JESUS yan ang paniwala mo diba? Palitan mo ng Jesus ang Verbo sa John 1:1

  JOHN 1:1 Nang pasimula SIYA ANG JESUS, AT ANG JESUS AY SAMASA DIYOS, AT ANG JESUS AY DIYOS.

  ang JESUS ay DIYOS.

  JOHN 1:14 NAGING TAO ANG SALITA

  Reply

 4. Posted by petrus on March 22, 2011 at 6:50 pm

  Makisagot po ano? ang liwanag naman sa John 1:1 eh, kahit palitan mo pa ng pangalang Hesus, ulitin natin:

  JOHN 1:1 Nang pasimula SIYA ANG JESUS, AT ANG JESUS AY SAMASA DIYOS, AT ANG JESUS AY DIYOS.

  sinasabi na si Jesus AY Diyos at hindi si Jesus “ANG” Diyos! ano sa palagay mo ang kaibahan ng Conjunction na AY sa Pantukoy na ANG?

  Kapag nasagot mo yan at naintindihan ay makikita mo na ang Iisang Diyos ay ang Ama, Anak at Espiritu Santo!

  uulitin ko brad: Kaming mga Katoliko ay hindi naniniwalang Tatlo ang Diyos, kundi naniniwala kami na bagaman may Tatlong Persona ay Iisa lamang ang Diyos!

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: