MGA MAPAGKUNWARI NA MGA TAO SA PAGSAMBA

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Isaias 29:13 Sasabihin naman ni Yahweh:
“Yamang sa salita lamang malapit
sa akin Ang mga taong ito,
At sa bibig lamang nila ako
pinararangalan, Kaya malayo sa akin ang kanilang puso,

At ayon lamang sa utos ng tao
Ang kanilang paglilingkod,

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

Mateo 15:7-9
7Mga mapagpaimbabaw! Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo:
8Paggalang na handog sa ‘kin ng
bayan ko’y paimbabaw lamang
Sapagkat sa bibig at hindi sa puso
ito bumubukal,

9 Pagpuri’t pagsambang ginagawa
nila’y walang kabuluhan,
Ang utos ng tao ay itinuturong utos
ng Maykapal.

PALIWANAG: Sa Mateo 15:7 pansinin ang “7Mga mapagpaimbabaw! Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo:” hula daw ni Isaias natupad na naman.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: