DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS (IISA YAN)


DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS SI KRISTO JESUS. DIYOS NA TAGAPAGLIGTAS PA! DIRETCHAN NA PO YAN IISA LAMANG ANG DIYOS.

2 PEDRO 1:1 Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Jesu-Cristo — Sa inyong tulad nami’y tumanggap ng IISANG PANANAMPALATAYANG mula sa ATING DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS NA SI JESU-CRISTO ayon sa KANYANG KATARUNGAN.

TITO 2:13 samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan — ang dakilang Araw ng paghahayag sa ating dakilang DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS na si JESU-CRISTO sa gitna ng kanyang KANINGNINGAN.

JUDAS 1:25 sa iisang Diyos na ating Tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin, sa kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman! Amen.

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by petrus on March 22, 2011 at 6:59 pm

    Ano naman Brad ang problema mo sa Talatang iyan? tama naman ang talata mali lang pagkakaintindi mo! sinasabi na si Jesucristo ay Diyos at tagapagligligtas kung iyan ang Gusto mo, pero hindi naman sinasabi sa talatang iyan na si Jesucristo ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas diba? Tama naman talata mo sablay lang ang unawa! sensya na po 🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: