ANG SABI NG JEHOVA'S WITNESS SI ANGEL MIGUEL AY SI JESUS? TOTOO BA?

TANONG KO: Si Arkanghel Miguel yon si Jesus sa inyo diba?
SAGOT NIYA: opo,,!!!ang pinaka mataas pong pusisyos sa anghel.

ETO PO YUONG NAKITA NI PROPETA DANIEL.

DANIEL 10:5-9

5 tumingala ako at may nakita akong isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. 6 Ang katawan niya’y kumikinang na parang topaz at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata at ang kanyang mga paa’t kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. 7 Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsipagtago ang aking mga kasama. 8 Naiwan akong mag-isa, kaya ako lang ang nakakita sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako’y namutla. 9 Nagsalita ang lalaking iyon; at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong nasubasob sa lupa.

PAREHO YAN NG NASA REVELATION 1:12-16

12 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14 Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga mata’y parang apoy na nagliliyab. 15 Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. 16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

YAN YUONG TINULUNGAN NI MIGUEL…SO MALIWANAG HINDI SI JESUS SI MIGUEL…ETO PO ITULOY NATIN ANG PAGBASA.

Ipinaliwanag ang Pangitain

10 Walang anu-ano, may kamay na biglang humawak sa akin. Dahil sa takot, nanginginig pa rin ang aking mga kamay at mga tuhod.

11 Sinabi niya, “O Daniel, lubos kitang minamahal, tumayo ka at pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Isinugo ako para sabihin ito sa iyo.” Nanginginig naman akong tumayo.

12 Sinabi pa niya sa akin, “Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pang-unawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako.

13 Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng dalawampu’t isang araw, hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na SUMAKLOLO SA AKIN (YAHWEH/JESUS) sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia.

SUMAKLOLO SA AKIN…SO MALIWANAG HINDI SI MIGUEL SI JESUS DAHIL MAY TINULUNGAN DI PO BA.

AMEN!

Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by noraine on September 23, 2010 at 2:08 pm

  Archangel. God’s Word refers to Michael “the archangel.” (Jude 9) This term means “chief angel.” Notice that Michael is called the archangel. This suggests that there is only one such angel. In fact, the term “archangel” occurs in the Bible only in the singular, never in the plural. Moreover, Jesus is linked with the office of archangel. Regarding the resurrected Lord Jesus Christ, 1 Thessalonians 4:16 states: “The Lord himself will descend from heaven with a commanding call, with an archangel’s voice.” Thus the voice of Jesus is described as being that of an archangel. This scripture therefore suggests that Jesus himself is the archangel Michael.

  Is Jesus Christ the same person as Michael the archangel?

  The name of this Michael appears only five times in the Bible. The glorious spirit person who bears the name is referred to as “one of the chief princes,” “the great prince who has charge of your [Daniel’s] people,” and as “the archangel.” (Dan. 10:13; 12:1; Jude 9, RS) Michael means “Who Is Like God?” The name evidently designates Michael as the one who takes the lead in upholding Jehovah’s sovereignty and destroying God’s enemies.

  At 1 Thessalonians 4:16 (RS), the command of Jesus Christ for the resurrection to begin is described as “the archangel’s call,” and Jude 9 says that the archangel is Michael. Would it be appropriate to liken Jesus’ commanding call to that of someone lesser in authority? Reasonably, then, the archangel Michael is Jesus Christ. (Interestingly, the expression “archangel” is never found in the plural in the Scriptures, thus implying that there is only one.)

  Revelation 12:7-12 says that Michael and his angels would war against Satan and hurl him and his wicked angels out of heaven in connection with the conferring of kingly authority on Christ. Jesus is later depicted as leading the armies of heaven in war against the nations of the world. (Rev. 19:11-16) Is it not reasonable that Jesus would also be the one to take action against the one he described as “ruler of this world,” Satan the Devil? (John 12:31) Daniel 12:1 (RS) associates the ‘standing up of Michael’ to act with authority with “a time of trouble, such as never has been since there was a nation till that time.” That would certainly fit the experience of the nations when Christ as heavenly executioner takes action against them. So the evidence indicates that the Son of God was known as Michael before he came to earth and is known also by that name since his return to heaven where he resides as the glorified spirit Son of God.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: