ANG PAGGAMIT NI JESUS NG TALINGHAGA

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Awit 78:2 Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, Nangyari pa noong una, kaya ito’y mahiwaga.

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 13:34 – 35
34 Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila ng hindi gumagamit ng talinghaga.

35 Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:
“Magsasalita ako sa kanila sa
pamamagitan ng mga talinghaga,
Ihahayag ko sa kanila ang mga
bagay na nalilihim mula ng
likhain ang sanlibutan”

PALIWANAG: Bigyang pansin ang talata sa Mateo 13:35 35 “Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:” may tinutupad na namang nakasulat si Jesus.

BAKIT NAGAGANAP ANG MGA HULA?

MATEO 5:17
Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon.

JOHN 16:25 Ang mga ito’y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama.

Amen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: