JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA. (DIYOS ANG AMA SA TALATA)

MARAMI ANG NAGTATANONG KUNG SINABI NI JESUS NA SIYA AY DIYOS?
JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA. (DIYOS ANG AMA SA NASABING TALATA KAYA SINABI NIYA NA SIYA AY DIYOS) AMEN!

JOHN 10:30 “AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA”.Sabi ng iba hindi daw iisang Diyos samantalang ang AMA doon sa nakasulat na talata ay tumutukoy sa DIYOS.

ETO MGA ISSUE DIYAN SA CHAPTER NG JOHN 10

SI JESUS ANG MABUTING PASTOL

11 Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. 12 Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong-gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa’y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya’t sinusunggaban ng asong-gubat ang mga ito at binubulabog. 13 Tumatakas siya, palibhasa’y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. 14-15 Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya’y kilala ko, gayundin naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako nama’y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. 16 Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila’y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol.

IISA SIYANG NAGBIBIGAY BUHAY NA WALANG HANGGAN.

JOHN 10:28 (SEE KAPITAL LETTERS)
28 Binibigyan KO sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa AKIN ninuman.

JUDAS 1:21 Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating **PANGINOONG JESU-CRISTO NA MAGKAKALOOB SA INYO ng BUHAY NA WALANG HANGGAN** dahil sa kanyang habag sa atin.

NOTE: SIYA NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN AT HINDI MAAGAW SA KANYA NINUMAN. (DIYOS ANG GUMAGAWA NIYAN)

WALA NA IBANG MAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN KUNDI SI YESHUA/JESUS CHRIST NASUSULAT.

IISANG BUMABAWI AT NAGBIBIGAY NG BUHAY.

JOHN 10:18 WALANG makakakuha ng AKING buhay; kusa KO itong ibinibigay. Mayroon AKONG kapangyarihang IBIGAY ITO at KUNING MULI. Ito ang utos na tinanggap ko sa AKING Ama. (JOHN 10:30)

NOTE:KAHIT ANG AMA HINDI KAYANG KUNIN ANG BUHAY NIYA. DAHIL SINABI NA ***NIYA WALANG MAKAKAKUHA NG AKING BUHAY***. MAKIKITA NINYO SA TALATA KUNG PAANO PINAGLALARUAN NI JESUS ANG BUHAY MAYROON SIYANG KAPANGYARIHANG IBIGAY AT KUNING MULI. KAYA BINABATO AT GUSTONG PATAYIN DAHIL NAGPAPANGGAP DAW NA DIYOS. KUNG NAGSASABI NGA LANG SI KRISTO JESUS NA TAO SIYA WALA NG GULO EH.

JOHN 10:33 Sumagot ang mga pinuno ng mga Judio, Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos! Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagama’t tao ka lamang.

NOTE: NAGPAPANGGAP DAW NA DIYOS BAGAMA’T TAO LANG…KUNG ANG PAGPAPAKILALA NIYA SA SANLIBUTAN EH TAO SIYA  SIGURADONG HINDI SIYA PAPATAYIN AT IPAPAKO SA KRUS NG MGA TAO. AT KUNG TAO ANG PAPAPAKILALA SA KANYA NI ESTEBAN (GAWA 7:54-70) HINDI SANA PINATAY SI ESTEBAN. ANG KATOTOHANAN MGA KAPATID SI YESHUA/JESUS ANG DIYOS NA NAGING TAO I TIM.3:16. AMEN!

DIYOS LANG NAMAN ANG NAGBIBIGAY NG EVERLASTING LIFE UULITIN KO MGA TALATA SA CHAPTER 10 NG JUAN.

JOHN 10:28 (SEE KAPITAL LETTERS)
28 Binibigyan KO sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa AKIN ninuman.

JUDAS 1:21 Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating **PANGINOONG JESU-CRISTO NA MAGKAKALOOB SA INYO ng BUHAY NA WALANG HANGGAN** dahil sa KANYANG habag sa atin.

SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA.

ETO SINABI NI ELIZABETH BAGO ISILANG SI JUAN BAUTISTA AT SI JESUS NG MAGKITA SILA SA BAHAY NI ELIZABETH.

Ang Pagdalaw ni Maria kay Elisabet

LUCAS 1:39-43 Hindi nagtagal at si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda.  40Pagdating sa bahay ni Zacarias,  binati niya si Elisabet. 41 Nang marinig ni Elisabet ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. 42 Napasigaw siya sa galak, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! 43 Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? 44 Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. 45 Mapalad ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon!”

SINO AKO UPANG DALAWIN NG INA NG AKING PANGINOON?

SINO ANG MAS MAHALAGA DIYAN ANG INA O ANG PANGINOON?

ETO SABI NI ZACARIAS (TATAY NI JUAN BAUTISTA) NG MAPUSPOS SIYA NG ESPIRITU SANTO…LUCAS 1:76 Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng KATAAS-TAASAN; Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan.

HULA: Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw sa ilang “Ipaghanda si YAHWEH ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. (IPAGHANDA DAW PO SI YAHWEH NG DAAN).

KATUPARAN: JOHN 1:23 Sumagot si Juan “AKO ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang: Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon!” Ang Propeta Isais ang may sabi nito.

INAMIN NI JUAN na SIYA ANG TINIG at yan daw ang prophecy ni Isaiah.

SINASABI KO SA INYO MGA KAPATID SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. LISTEN TO ZACARIAS (FATHER OF JUAN BAUTISTA) LUCAS 1:76.

Maliwanag mga kapatid na ang ipinaghanda ng daan ay si YHWH yuon ang nakalagay sa Isaiah 40:3 tapos ng matupad ang ipinaghanda ng daan ay si YESHUA/JESUS CHRIST…maliwanag mga kapatid na si YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. Amen!

CLICK: ANG PANGALAN NG DIYOS AY JESUS AMEN!

Advertisements

4 responses to this post.

 1. Posted by hauhi on February 8, 2011 at 10:55 am

  hajimimashte haruhi desu

  Reply

 2. Posted by sam on April 21, 2011 at 4:00 am

  Hwag po kayo masyado literal sa Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw sa ilang “Ipaghanda si YAHWEH ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. (IPAGHANDA DAW PO SI YAHWEH NG DAAN).

  Si Yahweh ang tinutuko dito….

  John 8: 42 Jesus said to them: “If God were YOUR Father, YOU would love me, for from God I came forth and am here. Neither have I come of my own initiative at all, but that One sent me forth.

  Hebrews 10:12, 13 says “But this [man] offered one sacrifice for sins perpetually and sat down at the right hand of God, 13 from then on awaiting until his enemies should be placed as a stool for his feet.”

  si Jesus nung umakyat sa langit ay umup sa KANAN ng Diyos ibig sabihin pumapangalawa sya kay Yahweh…

  Ang salitang panginoon ay kinakabit sa isa na may mataas na posisiyon o lider. Halimbawa ang mga hari ng Ehipto ay tinatawag na Panginoon o Lord. Sa mga isinulat ni William Shakespeare maraming beses lumitaw ang Lord upang tukuyin ang tao na mas nakakataas sa posisyon

  Reply

 3. Posted by sam on April 21, 2011 at 4:02 am

  John 8: 42 Jesus said to them: “If God were YOUR Father, YOU would love me, for from God I came forth and am here. Neither have I come of my own initiative at all, but that One sent me forth.

  Hindi niya kinusa….kundi dahil sa Ama kung kaya sya bumaba sa lupa

  Reply

 4. THANKS SAM…Hindi ko lang alam kung napansin mo sa JOHN 10 itong mga sumusunod. Pakitingnan mo ang 3 topic diyan sa ibaba.

  JOHN 10

  1. NAG-IISANG PASTOL

  2. IISA SIYANG NAGBIBIGAY BUHAY NA WALANG HANGGAN.

  JOHN 10:28 (SEE KAPITAL LETTERS)
  28 Binibigyan ((((((((((KO)))))))) sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa AKIN ninuman.

  JUDAS 1:21 Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating **PANGINOONG JESU-CRISTO NA MAGKAKALOOB SA INYO ng BUHAY NA WALANG HANGGAN** dahil sa kanyang habag sa atin.

  NOTE: SIYA NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN AT HINDI MAAGAW SA KANYA NINUMAN. (DIYOS ANG GUMAGAWA NIYAN)

  WALA NA IBANG MAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN KUNDI SI YESHUA/JESUS CHRIST NASUSULAT.

  3. IISANG BUMABAWI AT NAGBIBIGAY NG BUHAY.

  JOHN 10:18 ((((WALANG makakakuha ng AKING buhay)))); kusa KO itong ibinibigay. Mayroon AKONG kapangyarihang IBIGAY ITO at KUNING MULI. Ito ang utos na tinanggap ko sa AKING Ama.

  AYAN PURO JOHN 10 YAN…TINGNAN MO KUNG SINO NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN SA JOHN 10:28 AT WALANG MAKAKAKUHA NG BUHAY NIYA SA JOHN 10:18. KAHIT AMA HINDI KAYANG BAWIIN YANG BUHAY NIYA DAHIL SINABI NIYA SIYA AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: